16/03/2007

Mise à jour le 16/03/2007 LeChat

 
france%20(8)

 

    

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

               
 
 

Voorzitter

               Désiré  Pierre

 085/71.31.86

           Regionaal broederschap  

van Hesbaye-Meuse-Condroz

 

Regionaal van de broederschap van gastronomische folklore Hesbaye-Meuse-Condroz is het orgaan stichter van de groeperingen die, behalve hun terroir verdedigen, hebben verkozen om de ambassadeurs van een gebied te zijn van wie de charmes slechts vragen om door een gastronomie van kwaliteit ontdekt te worden.

Tot nu toe hebben tien broederschap zich in deze methode verenigd, hij zich handelt:

 

 

q Broederschap van de Ridders van de Slakken van Betonval

Gecreëerd in 1982 door enkele nostalgiques van de folklore en het verleden, heeft de broederschap besloten om culinaire renommée van de slak te bevorderen en om het gehucht van Betonval eveneens te verlevendigen.
De info: Mijnheer Verlangen Steen - 085 71 31 86

 

------------------------------------------------

 

q Broederschap van de Wijn van het Bordes van Statte

Gecreëerd in 1971, heeft de broederschap ten doel de herinnering van de wijngaarden mosans van levendig te maken vroeger en om de teelt van de wijngaard op de heuvels te laten herleven hutoises.
De info: Mijnheer Camilla Delvaux - 085 21 11 85

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

q Broederschap van de Mede van Tihange

Sinds 1972 vrolijke verlevendigen Druides van deze broederschap het dorp van Tihange.
Dit druides die bij een millénaire traditie aansluiten, verenigen de mede met de verschillende festiviteiten.
De info: Mijnheer Amand Hougardy - 085 21 10 18 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Louis FRAIPONT
President van de Unie van de Groeperingen van
Gastronomische folklore van de Provincie  Luik

 

q Broederschap van Heilige Antoine van Blehen

Deze broederschap heeft ten doel de volkstradities te beschermen die de verering van Heilige Antoine aan het varken omgeven (te vaak verward met zijn wederpartij van Padua).
Maar zij wil eveneens het folkloristische en culturele erfdeel van de Vrije Republiek van Blehen verdedigen, die goed in dat door de gastronomie wordt geholpen, dat zij voorstelt, dat wil zeggen tripaille en cuvée Heilige Antoine.
De info: Mijnheer Louis Fraipont - 019 51 07 57

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

q Broederschap van de Ridders van het Mout van Hannut

Gecreëerd aan Hannut in 1964, verlevendigde deze broederschap de wijk van Tombeu en presenteert een bier krick, dat van boudin aan de witte kool wordt vergezeld.
Zij ondersteunt „de Passerelle“ die zich met de reclassering van volwassen gehandicapten bezighoudt.
De info: Mijnheer Albert Wautelet - 019 51 18 07

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

q Broederschap van Magneus van Parbolets van Bois-Borsu

Het primordiale doel van deze broederschap is de gehechtheid aan de aarde te onderhouden.
Sinds 1981 roemt zij de kwaliteiten van „Parbolet“, dat wil zeggen: een kleine aardappel gekookt aan het water, vervolgens gepeld en rissolée.
Zij presenteert eveneens een aperitief „Brouwet“ (samenstelling gehouden geheim).
De info: Mijnheer Jean Tenaerts - 083 63 42 99

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Broederschap van Gilde van Heilig Christophe van Racour

    Gecreëerd op 13 augustus 1988, heeft Gilde van Heilig Christophe zich als taak, de defensie en de ontwikkeling van de plaatselijke folklore evenals de verspreiding buiten het dorp van de bijzondere gewoontes in verband met de verering van Heilige Christophe bepaald.
Het kostuum dat door de leden wordt gedragen, verwijst naar het standbeeld van Heilige Christophe in polychrome hout dat van 13 dateerte eeuw aanwezig in de kerk van Racour.
Gilde stelt een rins bruin bier dat van een dorpse inkomst uitgaat, van vroeger en een pâté van lever voor gedaan met deze drank en vervaardigd door een plaatselijke handwerksman.
De info: Mijnheer Raymond Leenaerts -
019 58 86 86

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

q Broederschap van de Eerbare Vrienden van de Smaken Espiègles van Waremme

     Voor laatste van de broederschap van Regionaal aangezien zij in december 2000 werd gevormd.
Het doel is de defensie van de producten van terroir van Hesbaye.
De wortel van Hesbaye en de kaas van Bleret zijn beide verdedigde producten.
De info: Mijnheer Willy Leemans - 0477 48 80 75

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Broederschap Li pîr' rêye di Lîcint

     Het is in 1989 dat deze broederschap is ontstaan.
Zij wil op het bestaan van de loopbanen wijzen die „Tuffeau“ uittrekken.
In de oude brouwerijen herinneren, stelt zij een bruin of blond bier voor.
De info: Mijnheer Alain Terwagne - 019 63 40 72

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Broederschap van de Ridders van de Unie Heilige Georges van Heilige Georges

      Gecreëerd in 1983, heeft deze broederschap ten doel aan de eerwaardige culturele vennootschap van de UNIE hulde te brengen die in 1908 is gebaseerd, alsmede om aan de eer een familiemaaltijd te overhandigen bestaande uit opgehoogde witte kool van een machtige saus afkomstig van het gebraad van varken.

      De valuta van de broederschap: AMICITIA - CULTURA - LABOR

    De info: Mijnheer Kerstmis Plomteux - 04.259 53 37

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

q Broederschap van de Edele vrienden van Romane aan Saint-Severin, Nandrin

     Laatste broederschap van regionaal, stelt de broederschap het bier van Romane (blond aan de honing, bruin, amber, niet in de handel gebracht) voor en een pâté van eend van Romane (vervaardigd aan het bier aan de honing).
Habit bestaat uit een jurk van witte blinde schacht plus de capuchon en bruine aumônière, sandalen in de zomer.
Habit vertegenwoordigt de monnikken van de Abdij van Cluny.
Het doel van de broederschap is deze producten evenals erfdeel van Heilige Severin (romane kerk van de XII eeuw) te bevorderen.
De info: Mijnheer Michel Van Harten - 085 51 37 61

Brassée par la brasserie du Flo - Blehen
Alc. 8% Vol.  –  33 cl 
Photos m. CLERMONT
Graphisme m.van HARTEN
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                  

 

Elke broederschap is het verhaal van haar terroir, de naleving van haar verleden, de helderheid van het heden en de grondslag van de toekomst: de geschiedenis van een identiteit door een oorspronkelijke gastronomie.
Want het merendeel onder hen is gastronomisch, hetgeen betekent dat zij aan de eer bepaalde gewoontes of vaak vergeten plaatselijke of regionale culinaire tradities, altijd aangenaam overhandigen om te ontdekken.

 

 

Louis FRAIPONT
President van de Unie van de Groeperingen van
Gastronomische folklore van de Provincie  Luik

 

Definitie van de broederschap
volgens het huishoudelijke reglement van de Unie van de Groeperingen van
Gastronomische folklore van de Provincie van Luik.

Een GASTRONOMISCHE BROEDERSCHAP, is het, voor alles, een vereniging van personen die, in een geest van VRIENDSCHAP en BROEDERSCHAP, het verlangen gezamenlijk hebben om hun wortels terug te vinden door DEFENSIE van hun gebied te waarborgen.

Zij willen, door deze activiteit, hun gehechtheid aan hun terroir, aan zijn rijkdommen onderhouden en hebben de promotie ervan waarborgen.

Het product in kwestie kan dergelijke renommée hebben dat hij zijn naam met een stad verenigt, een gebied zien.

Hij kan, bescheidener, slechts op strikt plaatselijk niveau gekend worden.

Hij tenslotte kan, door de wil van enkelen, van oubliettes van het collectieve geheugen weggegaan zijn en aldus in zijn eenvoud herleven.

Maar hij is altijd van TRADITIE!

 

15/03/2007

Mise à jour le 15/03/2007 LeChat

 
france%20(8)

 

    

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

               
 
 

Voorzitter

               Désiré  Pierre

 085/71.31.86

           Regionaal broederschap  

van Hesbaye-Meuse-Condroz

 

Regionaal van de broederschap van gastronomische folklore Hesbaye-Meuse-Condroz is het orgaan stichter van de groeperingen die, behalve hun terroir verdedigen, hebben verkozen om de ambassadeurs van een gebied te zijn van wie de charmes slechts vragen om door een gastronomie van kwaliteit ontdekt te worden.

Tot nu toe hebben tien broederschap zich in deze methode verenigd, hij zich handelt:

 

 

q Broederschap van de Ridders van de Slakken van Betonval

Gecreëerd in 1982 door enkele nostalgiques van de folklore en het verleden, heeft de broederschap besloten om culinaire renommée van de slak te bevorderen en om het gehucht van Betonval eveneens te verlevendigen.
De info: Mijnheer Verlangen Steen - 085 71 31 86

 

------------------------------------------------

 

q Broederschap van de Wijn van het Bordes van Statte

Gecreëerd in 1971, heeft de broederschap ten doel de herinnering van de wijngaarden mosans van levendig te maken vroeger en om de teelt van de wijngaard op de heuvels te laten herleven hutoises.
De info: Mijnheer Camilla Delvaux - 085 21 11 85

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

q Broederschap van de Mede van Tihange

Sinds 1972 vrolijke verlevendigen Druides van deze broederschap het dorp van Tihange.
Dit druides die bij een millénaire traditie aansluiten, verenigen de mede met de verschillende festiviteiten.
De info: Mijnheer Amand Hougardy - 085 21 10 18 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Louis FRAIPONT
President van de Unie van de Groeperingen van
Gastronomische folklore van de Provincie  Luik

 

q Broederschap van Heilige Antoine van Blehen

Deze broederschap heeft ten doel de volkstradities te beschermen die de verering van Heilige Antoine aan het varken omgeven (te vaak verward met zijn wederpartij van Padua).
Maar zij wil eveneens het folkloristische en culturele erfdeel van de Vrije Republiek van Blehen verdedigen, die goed in dat door de gastronomie wordt geholpen, dat zij voorstelt, dat wil zeggen tripaille en cuvée Heilige Antoine.
De info: Mijnheer Louis Fraipont - 019 51 07 57

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

q Broederschap van de Ridders van het Mout van Hannut

Gecreëerd aan Hannut in 1964, verlevendigde deze broederschap de wijk van Tombeu en presenteert een bier krick, dat van boudin aan de witte kool wordt vergezeld.
Zij ondersteunt „de Passerelle“ die zich met de reclassering van volwassen gehandicapten bezighoudt.
De info: Mijnheer Albert Wautelet - 019 51 18 07

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

q Broederschap van Magneus van Parbolets van Bois-Borsu

Het primordiale doel van deze broederschap is de gehechtheid aan de aarde te onderhouden.
Sinds 1981 roemt zij de kwaliteiten van „Parbolet“, dat wil zeggen: een kleine aardappel gekookt aan het water, vervolgens gepeld en rissolée.
Zij presenteert eveneens een aperitief „Brouwet“ (samenstelling gehouden geheim).
De info: Mijnheer Jean Tenaerts - 083 63 42 99

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Broederschap van Gilde van Heilig Christophe van Racour

    Gecreëerd op 13 augustus 1988, heeft Gilde van Heilig Christophe zich als taak, de defensie en de ontwikkeling van de plaatselijke folklore evenals de verspreiding buiten het dorp van de bijzondere gewoontes in verband met de verering van Heilige Christophe bepaald.
Het kostuum dat door de leden wordt gedragen, verwijst naar het standbeeld van Heilige Christophe in polychrome hout dat van 13 dateerte eeuw aanwezig in de kerk van Racour.
Gilde stelt een rins bruin bier dat van een dorpse inkomst uitgaat, van vroeger en een pâté van lever voor gedaan met deze drank en vervaardigd door een plaatselijke handwerksman.
De info: Mijnheer Raymond Leenaerts -
019 58 86 86

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

q Broederschap van de Eerbare Vrienden van de Smaken Espiègles van Waremme

     Voor laatste van de broederschap van Regionaal aangezien zij in december 2000 werd gevormd.
Het doel is de defensie van de producten van terroir van Hesbaye.
De wortel van Hesbaye en de kaas van Bleret zijn beide verdedigde producten.
De info: Mijnheer Willy Leemans - 0477 48 80 75

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Broederschap Li pîr' rêye di Lîcint

     Het is in 1989 dat deze broederschap is ontstaan.
Zij wil op het bestaan van de loopbanen wijzen die „Tuffeau“ uittrekken.
In de oude brouwerijen herinneren, stelt zij een bruin of blond bier voor.
De info: Mijnheer Alain Terwagne - 019 63 40 72

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Broederschap van de Ridders van de Unie Heilige Georges van Heilige Georges

      Gecreëerd in 1983, heeft deze broederschap ten doel aan de eerwaardige culturele vennootschap van de UNIE hulde te brengen die in 1908 is gebaseerd, alsmede om aan de eer een familiemaaltijd te overhandigen bestaande uit opgehoogde witte kool van een machtige saus afkomstig van het gebraad van varken.

      De valuta van de broederschap: AMICITIA - CULTURA - LABOR

    De info: Mijnheer Kerstmis Plomteux - 04.259 53 37

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

q Broederschap van de Edele vrienden van Romane aan Saint-Severin, Nandrin

     Laatste broederschap van regionaal, stelt de broederschap het bier van Romane (blond aan de honing, bruin, amber, niet in de handel gebracht) voor en een pâté van eend van Romane (vervaardigd aan het bier aan de honing).
Habit bestaat uit een jurk van witte blinde schacht plus de capuchon en bruine aumônière, sandalen in de zomer.
Habit vertegenwoordigt de monnikken van de Abdij van Cluny.
Het doel van de broederschap is deze producten evenals erfdeel van Heilige Severin (romane kerk van de XII eeuw) te bevorderen.
De info: Mijnheer Michel Van Harten - 085 51 37 61

Brassée par la brasserie du Flo - Blehen
Alc. 8% Vol.  –  33 cl 
Photos m. CLERMONT
Graphisme m.van HARTEN
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                  

 

Elke broederschap is het verhaal van haar terroir, de naleving van haar verleden, de helderheid van het heden en de grondslag van de toekomst: de geschiedenis van een identiteit door een oorspronkelijke gastronomie.
Want het merendeel onder hen is gastronomisch, hetgeen betekent dat zij aan de eer bepaalde gewoontes of vaak vergeten plaatselijke of regionale culinaire tradities, altijd aangenaam overhandigen om te ontdekken.

 

 

Louis FRAIPONT
President van de Unie van de Groeperingen van
Gastronomische folklore van de Provincie  Luik

 

Definitie van de broederschap
volgens het huishoudelijke reglement van de Unie van de Groeperingen van
Gastronomische folklore van de Provincie van Luik.

Een GASTRONOMISCHE BROEDERSCHAP, is het, voor alles, een vereniging van personen die, in een geest van VRIENDSCHAP en BROEDERSCHAP, het verlangen gezamenlijk hebben om hun wortels terug te vinden door DEFENSIE van hun gebied te waarborgen.

Zij willen, door deze activiteit, hun gehechtheid aan hun terroir, aan zijn rijkdommen onderhouden en hebben de promotie ervan waarborgen.

Het product in kwestie kan dergelijke renommée hebben dat hij zijn naam met een stad verenigt, een gebied zien.

Hij kan, bescheidener, slechts op strikt plaatselijk niveau gekend worden.

Hij tenslotte kan, door de wil van enkelen, van oubliettes van het collectieve geheugen weggegaan zijn en aldus in zijn eenvoud herleven.

Maar hij is altijd van TRADITIE!

 

13/03/2007

 Update 14/03/2007 LeChat

france%20(8)

 

    

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

               
 
 

Voorzitter

               Désiré  Pierre

 085/71.31.86

           Regionaal broederschap  

van Hesbaye-Meuse-Condroz

 

Regionaal van de broederschap van gastronomische folklore Hesbaye-Meuse-Condroz is het orgaan stichter van de groeperingen die, behalve hun terroir verdedigen, hebben verkozen om de ambassadeurs van een gebied te zijn van wie de charmes slechts vragen om door een gastronomie van kwaliteit ontdekt te worden.

Tot nu toe hebben tien broederschap zich in deze methode verenigd, hij zich handelt:

 

 

q Broederschap van de Ridders van de Slakken van Betonval

Gecreëerd in 1982 door enkele nostalgiques van de folklore en het verleden, heeft de broederschap besloten om culinaire renommée van de slak te bevorderen en om het gehucht van Betonval eveneens te verlevendigen.
De info: Mijnheer Verlangen Steen - 085 71 31 86

 

------------------------------------------------

 

q Broederschap van de Wijn van het Bordes van Statte

Gecreëerd in 1971, heeft de broederschap ten doel de herinnering van de wijngaarden mosans van levendig te maken vroeger en om de teelt van de wijngaard op de heuvels te laten herleven hutoises.
De info: Mijnheer Camilla Delvaux - 085 21 11 85

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

q Broederschap van de Mede van Tihange

Sinds 1972 vrolijke verlevendigen Druides van deze broederschap het dorp van Tihange.
Dit druides die bij een millénaire traditie aansluiten, verenigen de mede met de verschillende festiviteiten.
De info: Mijnheer Amand Hougardy - 085 21 10 18 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Louis FRAIPONT
President van de Unie van de Groeperingen van
Gastronomische folklore van de Provincie  Luik

 

q Broederschap van Heilige Antoine van Blehen

Deze broederschap heeft ten doel de volkstradities te beschermen die de verering van Heilige Antoine aan het varken omgeven (te vaak verward met zijn wederpartij van Padua).
Maar zij wil eveneens het folkloristische en culturele erfdeel van de Vrije Republiek van Blehen verdedigen, die goed in dat door de gastronomie wordt geholpen, dat zij voorstelt, dat wil zeggen tripaille en cuvée Heilige Antoine.
De info: Mijnheer Louis Fraipont - 019 51 07 57

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

q Broederschap van de Ridders van het Mout van Hannut

Gecreëerd aan Hannut in 1964, verlevendigde deze broederschap de wijk van Tombeu en presenteert een bier krick, dat van boudin aan de witte kool wordt vergezeld.
Zij ondersteunt „de Passerelle“ die zich met de reclassering van volwassen gehandicapten bezighoudt.
De info: Mijnheer Albert Wautelet - 019 51 18 07

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

q Broederschap van Magneus van Parbolets van Bois-Borsu

Het primordiale doel van deze broederschap is de gehechtheid aan de aarde te onderhouden.
Sinds 1981 roemt zij de kwaliteiten van „Parbolet“, dat wil zeggen: een kleine aardappel gekookt aan het water, vervolgens gepeld en rissolée.
Zij presenteert eveneens een aperitief „Brouwet“ (samenstelling gehouden geheim).
De info: Mijnheer Jean Tenaerts - 083 63 42 99

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Broederschap van Gilde van Heilig Christophe van Racour

    Gecreëerd op 13 augustus 1988, heeft Gilde van Heilig Christophe zich als taak, de defensie en de ontwikkeling van de plaatselijke folklore evenals de verspreiding buiten het dorp van de bijzondere gewoontes in verband met de verering van Heilige Christophe bepaald.
Het kostuum dat door de leden wordt gedragen, verwijst naar het standbeeld van Heilige Christophe in polychrome hout dat van 13 dateerte eeuw aanwezig in de kerk van Racour.
Gilde stelt een rins bruin bier dat van een dorpse inkomst uitgaat, van vroeger en een pâté van lever voor gedaan met deze drank en vervaardigd door een plaatselijke handwerksman.
De info: Mijnheer Raymond Leenaerts -
019 58 86 86

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

q Broederschap van de Eerbare Vrienden van de Smaken Espiègles van Waremme

     Voor laatste van de broederschap van Regionaal aangezien zij in december 2000 werd gevormd.
Het doel is de defensie van de producten van terroir van Hesbaye.
De wortel van Hesbaye en de kaas van Bleret zijn beide verdedigde producten.
De info: Mijnheer Willy Leemans - 0477 48 80 75

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Broederschap Li pîr' rêye di Lîcint

     Het is in 1989 dat deze broederschap is ontstaan.
Zij wil op het bestaan van de loopbanen wijzen die „Tuffeau“ uittrekken.
In de oude brouwerijen herinneren, stelt zij een bruin of blond bier voor.
De info: Mijnheer Alain Terwagne - 019 63 40 72

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Broederschap van de Ridders van de Unie Heilige Georges van Heilige Georges

      Gecreëerd in 1983, heeft deze broederschap ten doel aan de eerwaardige culturele vennootschap van de UNIE hulde te brengen die in 1908 is gebaseerd, alsmede om aan de eer een familiemaaltijd te overhandigen bestaande uit opgehoogde witte kool van een machtige saus afkomstig van het gebraad van varken.

      De valuta van de broederschap: AMICITIA - CULTURA - LABOR

    De info: Mijnheer Kerstmis Plomteux - 04.259 53 37

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

q Broederschap van de Edele vrienden van Romane aan Saint-Severin, Nandrin

     Laatste broederschap van regionaal, stelt de broederschap het bier van Romane (blond aan de honing, bruin, amber, niet in de handel gebracht) voor en een pâté van eend van Romane (vervaardigd aan het bier aan de honing).
Habit bestaat uit een jurk van witte blinde schacht plus de capuchon en bruine aumônière, sandalen in de zomer.
Habit vertegenwoordigt de monnikken van de Abdij van Cluny.
Het doel van de broederschap is deze producten evenals erfdeel van Heilige Severin (romane kerk van de XII eeuw) te bevorderen.
De info: Mijnheer Michel Van Harten - 085 51 37 61

Brassée par la brasserie du Flo - Blehen
Alc. 8% Vol.  –  33 cl 
Photos m. CLERMONT
Graphisme m.van HARTEN
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                  

 

Elke broederschap is het verhaal van haar terroir, de naleving van haar verleden, de helderheid van het heden en de grondslag van de toekomst: de geschiedenis van een identiteit door een oorspronkelijke gastronomie.
Want het merendeel onder hen is gastronomisch, hetgeen betekent dat zij aan de eer bepaalde gewoontes of vaak vergeten plaatselijke of regionale culinaire tradities, altijd aangenaam overhandigen om te ontdekken.

 

 

Louis FRAIPONT
President van de Unie van de Groeperingen van
Gastronomische folklore van de Provincie  Luik

 

Definitie van de broederschap
volgens het huishoudelijke reglement van de Unie van de Groeperingen van
Gastronomische folklore van de Provincie van Luik.

Een GASTRONOMISCHE BROEDERSCHAP, is het, voor alles, een vereniging van personen die, in een geest van VRIENDSCHAP en BROEDERSCHAP, het verlangen gezamenlijk hebben om hun wortels terug te vinden door DEFENSIE van hun gebied te waarborgen.

Zij willen, door deze activiteit, hun gehechtheid aan hun terroir, aan zijn rijkdommen onderhouden en hebben de promotie ervan waarborgen.

Het product in kwestie kan dergelijke renommée hebben dat hij zijn naam met een stad verenigt, een gebied zien.

Hij kan, bescheidener, slechts op strikt plaatselijk niveau gekend worden.

Hij tenslotte kan, door de wil van enkelen, van oubliettes van het collectieve geheugen weggegaan zijn en aldus in zijn eenvoud herleven.

Maar hij is altijd van TRADITIE!